Hop til hovedindholdet

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd logo

Aktuelle arrangementer

Webinar: Equal right to education - Inclusive schools and the organization of individual support

13. oktober 2022 kl. 13:00 til 15:30 - ONLINE (VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd)

The second event in the webinar series focuses on the efforts primarily within ordinary and specialised schools to secure children with disabilities equal rights to education.

Gratis

Gå hjem-møde: Inspiration til økonomisk styring af indsatsen til unge i overgangen til voksenlivet

25. oktober 2022 kl. 14:00 til 16:00 - VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

På gå hjem-mødet præsenterer VIVE fem fokuspunkter, der er centrale for den økonomiske styring af overgangsindsatsen til unge, og Køge Kommune fortæller om deres økonomiske styringspraksis.

Gratis

Gå hjem-møde i Aarhus: Inspiration til økonomisk styring af indsatsen til unge i overgangen til voksenlivet

28. oktober 2022 kl. 13:30 til 15:30 - VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Det er kommunernes ansvar at sikre, at unge får en god overgang til voksenlivet, og den økonomiske styring af overgangsindsatsen på det specialiserede socialområde kræver nogle særlige overvejelser.

Gratis

Frisættende ledelse – hvad er erfaringerne fra frikommunerne?

2. november 2022 kl. 15:00 til 16:00 - Online

Syv frikommuner er fritaget for statslige regler og kommunalt bureaukrati på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet. Forsøgene er i fuld gang, og VIVE står for at evaluere forsøgene..

Gratis

INFORMED: Eftermiddagsmøde om forskning i sundhedsreformer og forskningens plads i politikudviklingen

10. november 2022 kl. 13:00 til 16:00 - VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

I 2017 bevilligende Novo Nordisk Fondens Social Science Research Programme VIVE midler.

Gratis

Om VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd


VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og til at styrke kvalitetsudvikling, effektivisering og styring i den offentlige sektor både i kommuner, regioner og nationalt.

Kontaktoplysninger


VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Herluf Trolles Gade 11
1052 København K

Telefonnummer: +45 44455500
E-mail: vive@vive.dk