Hop til hovedindholdet

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd logo

Veterankonferencen 2022


Dato og tid

Mandag d. 10. oktober 2022 kl. 08:30 til 13:00

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 5. oktober 2022 kl. 09:00

Sted

Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2, 1302 København K Moltkes Palæ
Dronningens Tværgade 2
1302 København K

Veterankonferencen 2022


Konference om resultaterne fra forskningsprojektet Returning Soldiers

VIVE afholder den 10. oktober Veterankonferencen 2022, hvor vi præsenterer den nyeste viden fra forskningsprojektet ”Returning Soldiers” om hjemvendte soldaters levevilkår. Forskningen og konferencen er finansieret af Soldaterlegatet med støtte fra TrygFonden, Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden og Aase og Ejnar Danielsens Fond.

Konferencen er gratis og finder sted i Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2, København.

Foreløbigt program

8.30 - 9.00 Morgenmad

9.00 - 9.10 Åbningstale v. Forsvarsminister Morten Bødskov, S 

9.10 - 9.20 Tale v. Peter Højland, bestyrelsesformand for Soldaterlegatet

9.20 - 9.45 Soldater set med HR-briller: Hvem bliver soldater, hvem bliver udsendt – og hvad motiverer dem?

Oplæg v. forskningsprofessor Paul Bingley, VIVE, om, hvordan måden vi udvælger soldater til internationale missioner har ændret sig over tid. Vi ser på forskellene mellem dem, der er rekrutteret til militærtjeneste som frivillige og dem, som er værnepligtige, samt deres motivation for at gå ind i forsvaret og blive udsendt. Vi præsenterer, hvordan de klarer sig under en udsendelse, og hvordan det efterfølgende går dem. Efterfølgende refleksion fra vicedirektør i Forsvarets Personalestyrelse John Boye Rasmussen: Hvordan ser udviklingen ud fra forsvarets side, og hvordan kan rekruttering mv. drage fordel af den nye viden? NB: Paul Bingleys oplæg er på engelsk.

9.45 - 10.10 Hvad betyder en udsendelse for soldaters mentale helbred?

Oplægget sætter fokus på de langsigtede psykiske konsekvenser af at have været udsendt. Vi ser på forskellen i det mentale helbred for udsendte og en kontrolgruppe, der ikke har udført militærtjeneste. Vi bringer også ny forskning om, hvilken betydning eksponering for kampsituationer efterfølgende har for soldatens mentale helbred. v. seniorforsker Stéphanie Vincent Lyk-Jensen, VIVE, og chefpsykolog Anders Korsgaard, Afd. for Krisepsykologi, Rigshospitalet

10.10 - 10.30 Pause

10.30 - 11.15 Når de udsendte vender hjem: Familieliv og søgen efter hjælp

Sessionen sætter spot på, hvad der sker, når de udsendte soldater vender hjem. Hvordan søger de hjælp til eventuelle psykiske problemer? Hvilken sammenhæng er der med at have været i kamp og risikoen for selvmordsforsøg? Hvad betyder det for børnenes mentale sundhed – og karakterer i skolen – at en udsendt forælder har været i kamp? Og hvordan påvirker en kampsituation efterfølgende soldatens personlighed, når hverdagen indfinder sig? Oplæg v. postdoc, seniorforsker Trine Madsen, Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse, forsker Mia Sadowa Vedtofte, Veterancentret, seniorforsker Stéphanie Vincent Lyk-Jensen, VIVE og afdelingschef Louise Schwartz, Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland.

11.20 - 11.50 Debat: De sidste 20 års erfaringer med udsendelse af soldater og efterfølgende modtagelse af de hjemvendte soldater efter endt mission.  

11.50 - 12.00 Opsamling v. Peter Højland, Soldaterlegatet og Torben Tranæs, VIVE.

12.00 - 13.00 Frokost

 

Om forskningsprojektet Returning Soldiers

VIVE har siden 2010 på Soldaterlegatets foranledning forsket i hjemvendte soldaters levevilkår. Projektet Returning Soldiers bygger videre på dette arbejde og kigger på de langsigte konsekvenser af at være udsendt. Projektet er finansieret af Soldaterlegatet med støtte fra TrygFonden, Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden og Aase og Ejnar Danielsens Fond. 

Erfaringen fra både Danmark og andre lande er, at krigsdeltagelse har konsekvenser i form af ændrede levevilkår for de udsendte soldater og deres familier. Det er vigtigt at kende disse mere indirekte omkostninger; dels for at kunne træffe beslutning om krigsdeltagelse på et oplyst grundlag, dels for at kunne iværksætte støttende og omkostningsminimerende initiativer både før, under og efter udsendelse af soldaterne.

Returning Soldiers undersøger de personrelaterede omkostninger, soldater har ved at blive udsendt på mission til krigs- og konfliktområder. Projektet studerer livet efter en eller flere missioner på en række økonomiske, sociale og sundhedsmæssige områder, og identificerer, hvilke effekter deltagelse i missioner har haft, dvs. hvilken ændring i soldaternes videre liv, udsendelsen har afstedkommet. Derudover fokuser vi på ændringer i soldaternes profil over tid.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Tlf: +45 44455500
vive@vive.dk

Kontaktinformation til arrangør

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Tlf: +45 44455500
vive@vive.dk